Politiek van luchtkwaliteit

Blog

De politiek van luchtkwaliteit: interview Ivonne Jansen-Dings

Ivonne Jansen-Dings werkt sinds 2008 bij Waag Society, eerst als programma-ontwikkelaar en sinds mei 2017 als hoofd programma-maker. In die hoedanigheid houdt zij zich bezig met projecten waarin burgers gefaciliteerd worden om zelf hun omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit, in kaart te brengen door middel van toegankelijke meettechnologieën. Ivonne is ook betrokken geweest […]

De politiek van luchtkwaliteit: interview Joost Wesseling, RIVM

Joost Wesseling is een gepromoveerd kernfysicus, die in de luchtkwaliteit is beland. “In de natuurkunde heb je maar een handjevol echte basisvergelijkingen. En als je die ooit een keertje hebt leren oplossen, dan maakt het niet zoveel uit of je een kerncentrale, een atoomkern, een stoom-watersysteem of luchtkwaliteit doorrekent,” legt hij uit. Sinds 11 jaar […]

De politiek van luchtkwaliteit: interview Bert Brunekreef, IRAS

Bert Brunekreef werd door onze vorige interviewee Dave de Jonge aan ons voorgesteld als de “Johan Cruijff op het gebied van luchtkwaliteit.” Werkend voor het in Utrecht gelegen IRAS doet hij al meer dan dertig jaar onderzoek naar de samenstelling van luchtkwaliteit en gezondheidseffecten daarvan. Hij houdt zich bezig met kostbare professionele meetmethodes om fijn […]

De politiek van luchtkwaliteit: interview Joris Lam, TreeWifi

We bezoeken Joris Lam, oprichter van TreeWifi, een startup op het Amsterdamse voormalige Marineterrein dat bezig is met de ontwikkeling van een ‘slim vogelhuisje’ dat luchtkwaliteit kan meten. Design-haakje In een TedX presentatie in november 2016 legt Joris uit hoe zijn project werkt: een lichtje in het vogelhuisje wordt rood als de luchtkwaliteit slecht is, en groen […]

De politiek van luchtkwaliteit: interview David Gelauff, Gemeente Amsterdam

David Gelauff is programmamanager luchtkwaliteit van het Team Duurzaamheid/programma luchtkwaliteit van de Gemeente Amsterdam. Wat is het programma luchtkwaliteit? Dit programma was opgezet in de nasleep van  de implementatie  van Europese regelgeving over normen voor luchtkwaliteit  in nationale wetgeving in 2007, in een wet die bekendstaat als de wet milieubeheer. Die normen zouden voor Nederland […]

De politiek van luchtkwaliteit: interview Bas Mijling, KNMI

Bij het KNMI zit Bas Mijling op twee stoelen, zoals hij zelf zegt. Vanuit de ene stoel houdt hij zich bezig met de vervuiling die wordt waargenomen door satellieten en met de vraag hoe die gegevens te herleiden zijn tot lokale uitstootbronnen. Vanuit de tweede stoel is hij bezig met de vraag hoe die metingen […]

De politiek van luchtkwaliteit: interview Ivo Stumpe

Ivo Stumpe is een professioneel activist die zich inspant voor grote thema’s, zoals recht op betaalbaar wonen, vestiging van vluchtelingen, en milieu. Hij was was 8 jaar lang duoraadslid van Amsterdam Anders en werkte van 2007 tot 2015 in verschillende functies voor Milieudefensie. Voor die vereniging was Ivo een pionier in het participatief meten: in 2012 […]

De politiek van luchtkwaliteit: interview Dave de Jonge, GGD

Ons eerste gesprek uit deze serie is met Dave de Jonge, senior projectleider luchtkwaliteit bij de GGD in Amsterdam. Dave’s afdeling beheert dertig meetstations die luchtconcentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) en andere vervuilding (NO, NO2, SO2, CO, O3 en Benzeen) meten. We zagen Dave voor het eerst aan het werk in 2014 bij een bijeenkomst over de […]