Over Gr1p

Stichting Gr1p heeft drie doelen:

  • beter begrijpen hoe de digitale samenleving in elkaar zit in technisch, politiek en cultureel opzicht;
  • manieren ontwikkelen om dit begrip op toegankelijke wijze over te dragen op anderen;
  • een netwerk faciliteren en zichtbaar maken van organisaties en individuen met vergelijkbare doelstellingen.

Gr1p wil op die manier bijdragen aan een samenleving waarin meer verschillende mensen beter grip krijgen op hun digitale omgeving en beter zicht hebben op de keuzes die ze daarin kunnen maken.

Gr1p doet dit door middel van posts, interventies, projecten en bijeenkomsten over concrete actuele digitale thematiek. Inspiratie komt daarbij uit de kunst, wetenschap, activisme en persoonlijke hands-on ervaringen.

Hieronder ons continu groeiend Gr1d van mensen en organisaties die ons daarbij speciaal inspireren en/of met wie we samenwerken.

Ons Gr1d