De democratische slimme stad

Deelnemers

Bij dit project zijn twee onderzoekers en twee hoogleraren betrokken.

Dr. Dorien Zandbergen

dorienzandbergenDorien Zandbergen is digitale cultuur antropoloog, geïnteresseerd in de geschiedenis, cultuur en politiek van de digitale samenleving. Ze wil graag bijdragen aan een digitale samenleving die eerlijk, transparant, sociaal rechtvaardig en inclusief is. Dorien is onderzoeker geweest aan de Universiteit Leiden, heeft een Fulbright beurs ontvangen, is Research Fellow bij Waag Society en organisator van de ‘Last Resort’ brainstorm groepen. Voor haar promotie onderzoek heeft ze in San Francisco gewoond waar ze de ideologische en technologische wortels onderzocht van de Californische informatiesamenleving.

 

 

 

Dr. Merel Noorman

merelnoormanMerel Noorman is techniek filosoof met een achtergrond in kunstmatige intelligentie en sociologische en filosofische studies van wetenschap en technologie. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek en heeft zich daarna in verschillende onderzoekprojecten in de V.S. en in Amsterdam verder verdiept in de ethische en sociale aspecten van complexe en slimme computersystemen. Zij is ook adviseur geweest voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

 

 

 

Prof. Dr. Tsjalling Swierstra

TsjallingSwierstraProf. Dr. Tsjalling Swierstra is voorzitter van het filosofie departement aan de universiteit van Maastricht, en oprichter en grondlegger van the Journal for Responsible Innovation. Met een achtergrond in filosofie en politieke wetenschappen gaat zijn specifieke interesse uit naar de ethische beoordeling van nieuwe en opkomende wetenschappen en technologieen, die voornamelijk bestaan in de vorm van verwachtingen, beloften en angsten. Voor Swierstra hoort ethische reflectie een intrinsiek onderdeel te zijn van het innovatieproces. Dit houdt in dat de mogelijke maatschappelijke gevolgen in kaart moeten worden gebracht en dat bewust omgegaan moet worden met de vraag hoe stakeholders bij dit proces te betrekken.

 

 

 

Prof. Dr. Justus Uitermark

JustisUitermark

Prof. dr. Justus Uitermark is Universitair Hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoeksthema’s zijn zelforganisatie, stedelijk bestuur, sociale bewegingen en netwerken.

Zijn website: http://www.justusuitermark.nl/