Prijs voor Publieke Sociologie voor Dorien Zandbergen

Met een documentaire over de smart city en haar werk voor Gr1p, betrekt Dorien Zandbergen burgers bij de discussie over de digitale samenleving. Hiervoor ontving ze 14 juni de Prijs voor Publieke Sociologie. Een prijs voor sociologen die zich engageren met de maatschappij.

Digitale technologieën veranderen in rap tempo ons leven en de maatschappij. Toch is er geen breed maatschappelijk debat over hoe we de samenleving in het licht van deze veranderingen willen vormgeven. Dit leidt tot een democratisch tekort waarin een kleine groep mensen beslissingen neemt over de vormgeving van de samenleving. Met haar werk betrekt Zandbergen meer groepen bij de discussie. Hiervoor ontving ze de Prijs voor Publieke Sociologie.

‘De winnaar heeft de afgelopen jaren de discussie over de digitale samenleving, en met name over de smart city, naar een hoger plan getild’, schrijft de jury in het juryrapport. ‘Dat deed ze met publicaties maar vooral via andere wegen. Ze maakte een originele, geestige en toch diepzinnige film. […] Ze stort zich op grotendeels onontgonnen terrein waar de meeste gewone mensen liever helemaal niet over nadenken. En ze zet nauwgezet een lampje op de mensen die de boot volledig dreigen te gaan missen. Ze betrekt hen ook consequent en actief bij een discussie die nu vooral nog door experts wordt gevoerd. Ze laat mensen nadenken zonder dat voor hen te doen.’

Naast de documentaire die Zandbergen produceerde samen met filmmaker Sara Blom, Smart City. In search of the Smart Citizen, vermeldt de jury ook stichting Gr1p. ‘Onze winnaar is ook oprichter van een stichting die de democratisering van de digitale samenleving wil bevorderen. Ze gaf computerles in buurtcentra en merkte hoe lastig het voor mensen is om technologische ontwikkelingen bij te benen. Om daar inzicht in te geven organiseerde ze workshops en lezingen om deelnemers bij te brengen hoe ze zich kunnen weren of roeren in een omgeving die steeds meer doortrokken is van sensors en datastromen. De stichting is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van experts, activisten en ondernemers die zich inspannen voor het democratiseren van de digitale samenleving.’

De Prijs voor Publieke Sociologie werd dit jaar voor het eerst uitgereikt door de Nederlandse Sociologische Vereniging en Sociale Vraagstukken. De prijs is bestemd voor ‘sociologen die zich vanuit hun rol als socioloog engageren’, staat in het juryrapport. Kandidaten hoeven niet aan de universiteit te werken maar moeten wel vroeg in hun carrière staan. De initiatiefnemers willen hiermee ‘erkenning en stimulans geven aan jonge generaties, waarvoor de druk om zich te concentreren op puur academisch werk het grootst is.’ Zandbergen nam de prijs 14 juni in ontvangst op de Dag van de Sociologie in Rotterdam.

Ter ere van de prijs is er op donderdag 5 juli van 12.oo – 13.00 een lunch-screening van de film op de Roeterseiland campus. Voor meer informatie klik hier.

Op 2 juli verscheen een interview met Dorien over de prijs in Folia.