Tsjalling Swierstra

TsjallingSwierstra

Tsjalling Swierstra is voorzitter van het filosofie departement aan de universiteit van Maastricht, en oprichter en grondlegger van the Journal for Responsible Innovation. Met een achtergrond in filosofie en politieke wetenschappen gaat zijn specifieke interesse uit naar de ethische beoordeling van nieuwe en opkomende wetenschappen en technologieen, die voornamelijk bestaan in de vorm van verwachtingen, beloften en angsten. Voor Swierstra hoort ethische reflectie een intrinsiek onderdeel te zijn van het innovatieproces. Dit houdt in dat de mogelijke maatschappelijke gevolgen in kaart moeten worden gebracht en dat bewust omgegaan moet worden met de vraag hoe stakeholders bij dit proces te betrekken

Geplaatst in Gr1d.