Mensen, Data en Macht

De hoofdvraag van dit project is hoe mensen nog begrip van, betrokkenheid bij en invloed kunnen hebben over hun leefomgeving, gezien het feit dat digitale netwerken een steeds grotere rol spelen in deze leefomgeving. Deze netwerken worden gecontroleerd en beheerd, vaak op on-transparante wijze, door moeilijk-aanspreekbare organisaties.

Het project brengt onderzoekers, beleidsmakers, hackers, kunstenaars en anderen samen die deze vraag behandelen door middel van analyse, debat, ontwerp sessies en interventies. Het project verbindt mensen van verschillende institutionele en disciplinaire achtergronden. Dit gebeurt formeel en informeel, in de context van publieke debatten en van ad-hoc meetings in cafes, en in relatie tot concrete voorbeelden en verbeelde scenario’s.

Door middel van deze uitwisselingen proberen we te begrijpen op wat voor manieren, met welke technologieën, vormen van publiek debat, en met welke commerciële, institutionele en juridische mechanismen democratische principes relevant en vitaal kunnen blijven in de huidige digitale samenleving.