Achtergrond de democratische slimme stad

Op deze pagina zullen wij zeer binnenkort meer achtergrond informatie geven over het project. Zo zullen we concepten, achterliggende ideeën en case studies verder toelichten en links geven naar andere relevante pagina’s en projecten.

Alvast wat relevante links:

Dit is het programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van waaruit dit project mede wordt gefinancierd.

Netbeheerder Alliander is een medefinancier en consortium partner in dit project.

Gemeente Amsterdam is medefinancier en consortium partner in dit project.

Amsterdam Smart City (ASC) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer.

Dit Europees samenwerkingverband over Smart Cities en gemeenschappen brengt steden, bedrijven en burgers bij elkaar om het stadsleven te verbeteren door middle van duurzame geintegreerde oplossingen