John Boy

boy-johnJohn Boy is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn dagelijkse leven houdt hij zich bezig met de volledige stack aan sociaal wetenschappelijke onderzoek: van hoogdravende theorie, tot het schrijven van computer code, tot het doen van stedelijk etnografisch onderzoek. Ook is hij enthousiast voorstander van Free Software. Op dit moment houdt John zich bezig met de vraag hoe mensen digitale media gebruiken in hun dagelijkse levens, vooral op momenten van sociaal en cultureel conflict.

Posted in Gr1d.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *