Dorien Zandbergen

dorienzandbergen

Dorien Zandbergen is oprichter van Gr1p en als onderzoeker en producent betrokken bij Gr1p’s eerste project: een documentaire over Amsterdam als Smart City .

Als wetenschappelijk onderzoeker is Dorien geinteresseerd in politieke en spirituele tegenbewegingen, en in de politiek van de informatiesamenleving. Ze deed onderzoek naar de rol van Open Source software binnen de context van een groep hackers en krakers in Amsterdam en woonde een jaar in de San Francisco Bay Area om hier de ontstaansgeschiedenis van de digitale samenleving te bestuderen.

In haar onderzoek komt Dorien veel verschillende ideeen tegen over hoe het internet het beste ingericht kan worden in politiek, technisch en sociaal opzicht. In een nieuw project wil ze deze ideeën samenbrengen en helpen vertalen in een technisch en organisatorisch ontwerp voor platforms waarop mensen informatie uitwisselen met elkaar en met overheden en bedrijven. Dit ontwerp moet waarborgen dat de relatie tussen alle betrokkenen, vooral als het gaat om eigenaarschap en zeggenschap over de data, gelijkwaardig en transparant is.

Foto: Maurice Bos

Posted in Gr1d.